Minder bezoekers die wel langer blijven.

2013 is niet bepaald het makkelijkste jaar voor vakbeurzen. Bezoekersaantallen dalen, orderbedragen dalen en de tijd die detaillisten nemen om te bepalen neemt toe. Ook de Stationary, Office & Convenience Days merken deze trend. Het aantal bezoekers daalde bijvoorbeeld met 5% naar 1567 en lag daarmee iets onder de verwachtingen, hoewel die individuen evenveel winkels en andere inkopers vertegenwoordigen als de vorige keer. Maar in andere opzichten scoorde de beurs  verrassend hoog. Het aantal bedrijven dat deelnam aan de beurs steeg van de ene op de andere editie van 67 naar 101. Daardoor konden de Stationary, Office & Convenience Days een aanzienlijk breder aanbod neerzetten. Hoezeer dit laatste werd gewaardeerd blijkt uit het gemiddeld aantal uren dat de bezoeker op de beurs verbleef: dat verdubbelde van twee naar vier uur.

Vakbeurzen organiseren en draaiende houden is inspannend werk in deze crisisjaren. Maar de kritische houding bij de winkelier betekent niet dat de detaillist geen behoefte meer heeft aan beurzen. Integendeel, om zich te oriënteren op de snel veranderende markt zijn ze onmisbaarder dan ook, wat ook blijkt uit de intensieve voorbereiding en het lange nalezen en ‘ nakauwen’ .

De voorjaareditie van 2014 vindt van 9 tot en met 11 februari plaats, opnieuw in de Brabanthallen in Den Bosch.