Sinds 1 juni 2020 zijn BK en Gero logistiek opgegaan in het geheel van The Cookware Company BV, samen met de andere merken GreenPan, Blue Diamond, Vita Verde, Greenchef en KitchenAid. Van Kempen & Begeer en Keltum blijven onder een aparte BV vallen, namelijk die van B.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer, waar Wouter Duijvendijk aanblijft als commercieel directeur. Beide onderdelen bevinden zich in een nieuw bedrijfsonderkomen in Waddinxveen, waar ook het centrale magazijn voor Europa van The Cookware Company staat. 

Wie deze laatste verhuizing niet meer in functie meemaakte is Richard Freriks. Veertig jaar lang was hij in dienst bij BK Cookware, waarvan vele jaren als algemeen directeur. Op 1 mei jl. ging hij met pensioen en werd hij opgevolgd door Gilles Holt, die onder andere bij Bol.com zijn retailervaring opdeed. Als gevolg van de Coronacrisis kon het afscheid van Richard Freriks niet in gepaste luister plaatsvinden. Ook wij van Trend waren er niet bij, maar de pensionering van een man die BK uitbouwde van belangrijke speler tot marktleider van Nederland kan in een vakblad natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. In ons septembernummer komen we hier uitgebreid op terug.